Microk8s - FAIL: snap.microk8s.daemon-proxy

Podczas deployu microk8s w kontenerze LXD może pojawić się problem z daemon-proxy. Wówczas w statusie microk8s zobaczymy:

FAIL:  Service snap.microk8s.daemon-proxy is not running

W logach samego procesu (journalctl -u snap.microk8s.daemon-proxy) widzimy:

I1130 18:53:44.150679 1 conntrack.go:52] Setting nf_conntrack_max to 1048576
I1130 18:53:44.152679 1 conntrack.go:83] Setting conntrack hashsize to 262144
error: write /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize: operation not supported

Problem ten jest związany z ilością połączeń conntrack i jest zależny od ilości rdzeni/wątków procesora. W przypadku małej liczby rdzeni CPU problem może w ogóle nie występować.

Rozwiązaniem jest oczywiście zwiększenie parametru conntrack hashsize na wskazaną w logu powyżej (lub większą) na serwerze nadrzędnym (hoscie):

echo 262144 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize

Linki

Microk8s LXD

michal

Read more posts by this author.

/dev/null