Microk8s - FAIL: snap.microk8s.daemon-proxy

Podczas deployu microk8s w kontenerze LXD może pojawić się problem z daemon-proxy. Wówczas w statusie microk8s zobaczymy: > FAIL:  Service snap.microk8s.daemon-proxy is not running W »