Backup kontenerów LXD

LXD to tak naprawdę nakładka (api) na kontenery LXC.
Backup kontenerów możemy robić na kilka sposobów.

Snapshot

Snapshot to tak naprawdę nic innego, jak rsync file systemu danego kontenera. Snapshot nie zapisuje konfiguracji kontenera!

lxc snapshot nazwaKontenera nazwaSnapshotu
lxc restore nazwaKontenera nazwaSnapshotu

Export

Eksport kontenera zapisuje do pliku tarball cały file system kontenera, wraz ze wszystkimi snapshotami, oraz jego konfiguracją.

lxc export nazwaKontenera /sciezka/do/pliku.tar
lxc import /sciezka/do/pliku.tar

Copy

Można również skopiować dany kontener obok lokalnie lub na inny host LXD

lxd copy nazwaKontenera nowyKontener

Rsync

Możemy po prostu użyć starego dobrego rsynca do backupu kontenerów/snapshotów.

rsync -arhvP /var/lib/lxc /sciezka/do/backupu

Skrypt

Prosty skrypt backupujący wszystkie kontenery na danym hoscie

#!/bin/bash
for x in $(lxc list -c n --format csv); do
   lxc export "${x}" "/opt/backups/lxd/${i}-backup-$(date +'%d-%m-%Y').tar"
done

Linki

Projekt LXD,
Backup lxd by redhat.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null