HAProxy - logowanie do pliku

Haproxy nie umożliwia nam zapisywania logów bezpośrednio do pliku i trzeba w tym celu użyć np. rsysloga. Logi można wysyłać na zdalny serwer logów, lub odpalić taki serwer lokalnie.

Konfiguracja

Dodajmy konfigurację do rsysloga /etc/rsyslog.d/49-haproxy.conf

$ModLoad imudp
$UDPServerAddress 127.0.0.1
$UDPServerRun 514
local0.panic,local0.alert,local0.crit -/var/log/haproxy-critical.log
&    ~
local0.error -/var/log/haproxy-error.log
&    ~
:msg, contains, "SSL handshake" /var/log/haproxy-ssl.log
&    ~
:msg, contains, "<BADREQ>" /var/log/haproxy-badreq.log
&    ~
local0.* -/var/log/haproxy.log
&    ~

Konfiguracja haproxy.conf

global
 log   127.0.0.1  local0
 log   127.0.0.1  local0 info
 log   127.0.0.1  local0 crit
 log   127.0.0.1  local0 alert

defaults
 log global
 log-format %ci:%cp\ [%t]\ %ft\ %b/%s\ %Tq/%Tw/%Tc/%Tr/%Tt\ %ST\ %B\ %CC\ %CS\ %tsc\ %ac/%fc/%bc/%sc/%rc\ %sq/%bq\ %hr\ %hs\ %{+Q}r\ %{+X}o\ %ci:%cp_%fi:%fp_%Ts_%rt:%pid\ %sslv\ %sslc

Dodanie reguł logrotat'a /etc/logrotate.d/haproxy

/var/log/haproxy*.log {
  daily
  rotate 14
  missingok
  notifempty
  compress
  delaycompress
  postrotate
    invoke-rc.d rsyslog rotate >/dev/null 2>&1 || true
  endscript
}

Na koniec reload haproxy i rsyslog'a

systemctl reload rsyslog
systemctl reload haproxy

Linki

Blog HAProxy.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null