Docker - filebeat autodiscovery

Przy pomocy beatów od elasticka i opcji autodiscovery mamy możliwość monitorowania kontenerów z poziomu hosta bez niepotrzebnej ingerencji do środka samych kontenerów. Autodoscoverer podczas startu beat'a skanuje odpalone kontenery i przypisuje im odpowiedni config.

Konfiguracja filebeata

Do głównej konfiguracji filebeat.yml dodajemy wpis (w tym przypadku dla nginx'a):

filebeat.autodiscover:
 providers:
  - type: docker
   templates:
    - condition.contains:
      docker.container.image: nginx
     config:
      - module: nginx
       access:
        input:
         type: container
         paths:
          - "/var/lib/docker/containers/${data.docker.container.id}/*.log"
       error:
        input:
         type: container
         paths:
          - "/var/lib/docker/containers/${data.docker.container.id}/*.log"

Filebeat będzie wyszukiwał logów do każdego kontenera zbudowanego z obrazu nginxa i podpinał do niego moduł "nginx".

Parametry, po których możemy wyszukiwać konkretne kontenery, jest oczywiście więcej, oto kilka przykładowych:

host
port
docker.container.id
docker.container.name
docker.container.labels

Jeżeli używamy docker-compose musimy dodać jeszcze wpis o logging'u do configu:

nginx:
  image: nginx:alpine
  ports:
   - 80:80
  .
  .some config
  .
  logging:
   driver: "json-file"
   options:
    max-size: 10m
    max-file: "3"
    labels: "production_status"
    env: "os"

Linki

Autodiscoveredit,
Docker-compose logging.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null