Puppet - restart usługi po zmianie pliku

W przypadku puppeta sprawa jest bardzo prosta. Najpierw deklarujemy naszą usługę:

service { "stunnel4" :
   ensure => "running",
   enable => "true",
   require => Package["stunnel4"],
}

Następnie w pliku, którym chcemy striggerować nasz serwis dodajemy parametr 'notify':

file { '/etc/stunnel/stunnel.pem': ## {{{
   source   => 'puppet:///modules/lb-hq-cm-ha/stunnel-mysql.pem',
   owner    => root,
   group    => root,
   mode    => '0644',
   notify   => Service['stunnel4'],
} ## }}}

Linki

Puppet service.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null