Docker - filebeat autodiscovery

Przy pomocy beatów od elasticka i opcji autodiscovery mamy możliwość monitorowania kontenerów z poziomu hosta bez niepotrzebnej ingerencji do środka samych kontenerów. Autodoscoverer podczas startu beat'a »