Kubernetes - nfs storage

Do domowego laba k8s bardzo fajnie sprawdza się microk8s. Jest instalowany przez snapa, jego konfiguracja jest banalna i co najważniejsze posiada masę addonów, które ułatwiają odpalenie wiele rzeczy w sekundę. Jednym z takich addonów jest "storage", który utworzy nam storage class w naszym clustrze alokując storage jako host directory.
Przydatne jednak może być podpięcie zewnętrznego storygu jak np. NFS.

Przygotowanie

Na każdym z nodów clustra musimy zainstalować klienta nfs:

apt install nfs-common -y

Deploy NFS jako PV

helm install stable/nfs-client-provisioner --set nfs.server=x.x.x.x --set nfs.path=/example/path

Ustawienie domyślnej storage class

kubectl patch storageclass nfs-client -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'

Linki

Helm chart.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null