Gitlab CI/CD - environment variable

Czasami jest potrzeba przekazania zmiennej env pomiędzy różnymi stagami pipelina. Od wersji 13 gitlaba możemy do tego użyć wbudowanego mechanizmu inherit environment variables. Zapisujemy naszą wartość w pliku .env i przekazujemy ją za pomocą mechanizmu artifacts:

build:
 stage: build
 script:
  - echo "COMMIT=true" >> build.env
 artifacts:
  reports:
   dotenv: build.env

deploy:
 stage: test
 script:
  - echo "$COMMIT"

Linki

Inherit environment variables.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null