Python - lokalny skrypt na zdalnej maszynie (ssh)

Czasem jest taka potrzeba uruchomienia jakiegoś lokalnego skryptu/programu na zdalnym hoście. Jeżeli nie chcemy kopiować i umieszczać na hoście tego skryptu możemy użyć ssh:

ssh [email protected] python3 < script.py

Natomiast jeżeli chcemy uruchomić skrypt z dodatkowymi parametrami:

ssh [email protected] python3 -u - --parametr arg1 < script.py

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby odpalić w ten sposób każdy inny skrypt bashowy, pearlowy itp.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null