Gitlab CI/CD - environment variable

Czasami jest potrzeba przekazania zmiennej env pomiędzy różnymi stagami pipelina. Od wersji 13 gitlaba możemy do tego użyć wbudowanego mechanizmu inherit environment variables. Zapisujemy naszą wartość »