Ansible - dodanie ścieżki $PATH

Przy budowaniu playbooków często musimy dodać jakąś ścieżkę globalnie do zmiennej PATH. Możemy tego dokonać np. przy użyciu modułu copy:

  - name: Add new $PATH.
    copy:
      dest: /etc/profile.d/my-path.sh
      content: 'PATH=$PATH:{{ /opt/my/path/ }}'

Linki

Ansible copy.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null