Ansible - dodanie ścieżki $PATH

Przy budowaniu playbooków często musimy dodać jakąś ścieżkę globalnie do zmiennej PATH. Możemy tego dokonać np. przy użyciu modułu copy: - name: Add new $PATH. copy: »