Zabbix - timeout executing script

Dzięki agentowi zabbixa możemy uruchamiać zewnętrzne programy/skrypty i przekazywać ich outputu bezpośrednio do serwera zabbixa. Umożliwia to opcja UserParameter.
Problem może pojawić się, jeżeli skrypt zwraca output po jakimś dłuższym czasie, wtedy zabbix server może nas przywitać błędem:

Timeout while executing a shell script.

Problem rozwiązuje zwiększenie parametru Timeout. Opcję musimy zmienić zarówno po stronie agenta monitorowanego serwera, jak i po stronie samego zabbix-server'a. W plikach zabbix-agent.conf i zabbix-server.conf ustawiamy parametr timeout na maksymalną wartość 30 sekund:

Timeout 30

Po edycji plików konfiguracyjnych robimy reload agenta i servera.

Linki

UserParameter

michal

Read more posts by this author.

/dev/null