Docker - backup Bazy MySQL

Wykonanie dumpa bazy danych kontenera mysql z poziomu hosta: docker exec NAZWA_KONTENERA /usr/bin/mysqldump -u root --password=root DATABASE > backup.sql Odtworzenie dumpa: cat »