Docker - backup Bazy MySQL

Wykonanie dumpa bazy danych kontenera mysql z poziomu hosta:

docker exec NAZWA_KONTENERA /usr/bin/mysqldump -u root --password=root DATABASE > backup.sql

Odtworzenie dumpa:

cat backup.sql | docker exec -i NAZWA_KONTENERA /usr/bin/mysql -u root --password=root DATABASE

Linki

Docker exec,
Mysqldump.

michal

Read more posts by this author.

/dev/null